Tag Archives: flerspråkiga elever

Finns det en vägg mellan våra två svenskämnen?

Josefin Nilsson, lärare och utvecklingspedagog i Örebro kommun skriver på Skollyftet om våra två svenskämnen, gränsen mellan dem och hur detta påverkar skolans organisation, lärarnas undervisning och elevernas lärande. I mitt klassrum… eller på min sida väggen Det händer att … Continue reading

10 Comments

Filed under Svenska/Sv som andraspråk

Väl fungerande skolor är allas ansvar

På SVD Brännpunkt skriver Skolinspektionen att de är beredda att straffa de huvudmän som inte ser till att det satsas för att de skolor med hög andel flerspråkiga elever ska nå goda resultat. Skolinspektionen skriver att dåliga skolresultat ofta skylls … Continue reading

8 Comments

Filed under Skoldebatt, Skolutveckling, Språkutveckling