Tag Archives: förmågor

Förmågor

Förmågor. Jag har aldrig använt det begreppet mer frekvent än vad jag gör numera. ”Utgå ifrån förmågorna”, ekar det i mitt huvud. ”Det är förmågorna vi ska bedöma” och ”Undervisningen ska träna eleverna i förmågorna” är andra citat som jag … Continue reading

23 Comments

Filed under Lgr 11, LPP och bedömning