Tag Archives: forskningsöversikt

”Greppa språket” – om språket i ämnet

Nu har ”Greppa språket – ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet” kommit och kan beställas eller laddas ner från Skolverket. Det är en översikt som tar upp didaktiska perspektiv som gynnar flerspråkiga elever men jag hävdar att alla elever kan gynnas av … Continue reading

1 Comment

Filed under Skolutveckling, Språkutveckling, Svenska/Sv som andraspråk