Tag Archives: förskola

“Vår skola” – en ny röst inifrån förskolan/skolan varje vecka

Vad gör vi i förskolan, i skolan och på fritids egentligen? Vad innebär det att arbeta med barns och ungas lärande? Visst vore det intressant och lärorikt att få följa med en kollega i det vidgade kollegiet under en vecka … Continue reading

2 Comments

Filed under Skolutveckling

Vem äger makten?

Makt del 1 Kommande Förskolechatt kommer handla om makt. Redan nu har frågan cirkulerat på twitter i förskolechatts forum. Från vilken synvinkel ska vi diskutera makt, från pedagogernas inflytande eller från barnens inflytande. För mig är frågan om makt även … Continue reading

3 Comments

Filed under Förskolan

Det lustfyllda lärandet

Eftersom veckans förskolechatt ska handla om hur förskolan och skolan kan mötas i en gemensam syn på lärande tycker jag det kan vara angeläget att titta på vilket lärande som vi synliggör i förskola och skola idag. Vilka infallsvinklar och synsätt … Continue reading

5 Comments

Filed under Förskolan

Jämställdhets- och genusarbete i förskolan

Arbetet i förskolan och skolan har sin grund i värderingar av olika slag. Vi pedagoger måste vara medvetna om att vi påverkas av de värderingar vi har tillförskansat oss över tid. Utifrån våra personliga uppfattningar har vi också att förhålla … Continue reading

2 Comments

Filed under Förskolan

Barnens potential och förskolans potential!

Jag snubblade över FÖRÄLDRATYCKET i mitt Twitterflöde här om kvällen. Där hade Sanna Levelius skrivit om miljön i förskolan, om att utgå från barnens lust till lek och lärande. Det första som slog mig var hur sorgligt det blir när man lägger en … Continue reading

1 Comment

Filed under Förskolan, Skolutveckling