Tag Archives: Fredrik Andersson

Hur göra för att utveckla rektors pedagogiska ledarskap?

I de nya styrdokumenten i form av både Lgr11 och Skollagen (2010:800) blir rektors ledarskap ytterligare förtydligat. Hur kommer detta förtydligade uppdrag då att se ut i realiteten i den moderna Svenska skolan? Handlar det om att vara ute konkret … Continue reading

9 Comments

Filed under Skolutveckling