Tag Archives: Google Earth

Undervisa med Google Earth

Alla undervisningsämnen berör världen.[1] Oberoende om det handlar om skönlitterära karaktärer, religiösa myter, historiska skeenden, statististik, geometri, globalisering, idéers spridning, medellivslängd, filosofers biografi eller varifrån varor kommer till den lokala ICA-butiken. Vidare tror jag att undervisning i regel vinner på … Continue reading

4 Comments

Filed under IKT, Skolutveckling, SO