Tag Archives: Greppa språket

Lyckad andraspråksundervisning

Det finns ett UR-program som jag tycker är väldigt intressant och givande för oss som har andraspråkselever i våra klasser. Programmet heter Språkresan special och finns bara som UR access och tyvärr inte på UR play. Det handlar om hur … Continue reading

3 Comments

Filed under Språkutveckling, Svenska/Sv som andraspråk

”Greppa språket” – om språket i ämnet

Nu har ”Greppa språket – ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet” kommit och kan beställas eller laddas ner från Skolverket. Det är en översikt som tar upp didaktiska perspektiv som gynnar flerspråkiga elever men jag hävdar att alla elever kan gynnas av … Continue reading

1 Comment

Filed under Skolutveckling, Språkutveckling, Svenska/Sv som andraspråk