Tag Archives: Gy11

Konkretisering av mattekurser för gymnasiet

Som ny lärare är jag rätt mån om att sätta mig in i kursplaner och kunskapskrav för de kurser jag håller. Det är ett sätt för mig att veta att jag undervisar det som förväntas, och att jag sätter betyg … Continue reading

6 Comments

Filed under Matematik

Ett språkligt bedömningsmaterial behövs för varje skolämne

För en tid sedan skrev jag ett inlägg här på Skollyftet, där jag hävdade att Lgr 11 gjorde oss alla till språklärare. Påståendet grundade jag i det faktum att många av de förmågor som eleverna ska utveckla under skolåren kräver ett välutvecklat språk. Deras … Continue reading

6 Comments

Filed under Arbetslag, Forskning, Kompetensutveckling, Lgr 11, Skolämnen, Skolutveckling, Språkutveckling

Vad är egentligen ett skolbibliotek?

Skolbibliotek är extra mycket i fokus just nu och delvis på grund av skollagens skrivelse men vad är egentligen ett skolbibliotek och vilken betydelse kan det ha för elevernas lärande och kunskapsutveckling. Cecilia Bengtsson förmedlar i det här inlägget några … Continue reading

2 Comments

Filed under Skolbibliotek

Inspirationsfilm för att tolka och förklara

Linn Gustavsson har sammanställt en liten film där hon delar med sig av sin vision av naturkunskap inför GY11. Så här skriver hon på sin blogg: Det ska vara värt varenda minut att lära sig naturkunskap i gymnasiet eftersom kursinnehållet … Continue reading

Leave a Comment

Filed under NO, Skolutveckling

Entreprenörskap i skolan – ett lyft

”Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella och ekonomiska sammanhang.” Man kan jobba med entreprenörskap … Continue reading

5 Comments

Filed under Entreprenörskap