Tag Archives: Hadar Nordin

Samverkan – pedagogiska ingångar och pedagogiska vinningar

Allt sedan fritidshemmen flyttades i skolan har fritidspedagoger ägnat tid och tanke om hur detta ska ske. Hur ska samverkan med skolan se ut? Vad innehåller ”komplementet” till skolans undervisning? Hur bibehåller vi de fritids(hems)pedagogiska aspekterna av yrkesrollen i relation … Continue reading

1 Comment

Filed under Skolutveckling