Tag Archives: Japan

Ogoola – poesi i språkundervisningen

Skollyftet fick ett intressant mail med en intressant förfrågan. Svensk poesi i diktspel från Japan Undervisningen i svenska som modersmål är viktig. Lika viktig som undervisningen i svenska som andraspråk. Jag kommer från Tokyo och har lärt mig svenska som … Continue reading

4 Comments

Filed under Kreativitet, Praktisk-estetiska ämnen, Språkutveckling