Tag Archives: Kenth Sundlöf

Spelifierad undervisning

Ett begrepp som vinner alltmer mark är begreppet ”gamification”. Det dyker också upp i skolvärlden då man talar om spelifierad undervisning. En högst suspekt benämning kanske kan tyckas. Jag själv tillhör en av de pedagoger vars tankevärld till stor del … Continue reading

6 Comments

Filed under inspiration, Skolutveckling, spelifierad undervisning