Tag Archives: Kollaborativt lärande

Kollaborativt lärande med IKT

Det förefaller minst sagt trögt, vad gäller skoldebatten i dessa dagar. Tidigare försök från min sida (en debattartikel om kollaborativt lärande med IKT) har heller inte rönt någon märkbar framgång har jag förstått. Mitt nästa steg innebär, att jag härmed … Continue reading

1 Comment

Filed under IKT