Tag Archives: kompetens

Gamla konflikter blir nya möjligheter

I Skolan är osexig tas omvärldens upplevelse av skolan som något tråkigt upp och bland annat nämns ”skolskan” som en barriär. I Skoleriska begreppshierarkier så diskuterar signaturen Morrica också hur stor striden är kring orden. Tänk att ordet ”lärare” använt på fel sätt … Continue reading

1 Comment

Filed under Skoldebatt, Skolutveckling