Tag Archives: Kristian Niemi

Samla in ord till ett moln

Vid inledningen av ett nytt innehållsblock brukar jag börja med en slags kunskapsinventering. Eleverna får tänka till, fundera vad de vet om ämnet sen innan. Det innebär också att de börjar fokusera sitt tänkande till just detta område. Samtidigt får … Continue reading

5 Comments

Filed under Digitala Skollyftet, Digitalisering, IKT, inspiration, Kreativitet

Öppna läromedel – Läromedelsprojektet för alla av alla

Nu är projektet “Öppna läromedel” igång för alla som vill vara med och skapa fria läromedel för grundskolan och gymnasiet. Dessa läromedel ska inte ses som färdigställda och förpaketerade på det sätt vi är vana att se traditionella läromedel. Vem … Continue reading

8 Comments

Filed under Öppna läromedel, Skolutveckling

Visualisera med digitala tidslinjer

Kristian Niemi har skrivit ett väldigt uppskattat Skollyftet-inlägg om att undervisa med hjälp av Google Earth och nu bjuder han oss på ett nytt inspirerande inlägg om hur man kan ta hjälp av digitala tidslinjer för att visualisera skeenden över … Continue reading

4 Comments

Filed under IKT

Undervisa med Google Earth

Alla undervisningsämnen berör världen.[1] Oberoende om det handlar om skönlitterära karaktärer, religiösa myter, historiska skeenden, statististik, geometri, globalisering, idéers spridning, medellivslängd, filosofers biografi eller varifrån varor kommer till den lokala ICA-butiken. Vidare tror jag att undervisning i regel vinner på … Continue reading

4 Comments

Filed under IKT, Skolutveckling, SO