Tag Archives: läsinlärning

Läs- och skrivsvårigheter kan förebyggas – med befintliga resurser!

Gör det abstrakta konkret och det svåra begripligt – då kan ALLA elever lyckas med sin läsinlärning! ”Jag kommer inte att kunna lära mig läsa. Det kan inte min storebror heller”. Han skruvar på sig och tittar ner i bordet. … Continue reading

6 Comments

Filed under inspiration, Skolutveckling, Svenska/Sv som andraspråk