Tag Archives: mål

Förmågor

Förmågor. Jag har aldrig använt det begreppet mer frekvent än vad jag gör numera. ”Utgå ifrån förmågorna”, ekar det i mitt huvud. ”Det är förmågorna vi ska bedöma” och ”Undervisningen ska träna eleverna i förmågorna” är andra citat som jag … Continue reading

23 Comments

Filed under Lgr 11, LPP och bedömning

Låt oss genast börja gå på vägarna… till målen

Anne-Marie Körling anser att vi lärare har en gemensam utgångspunkt när det gäller skoldebatt, nämligen målen: Många talar om metoder för att komma tillrätta med skolans problem. Alla tror sig kunna skolan så väl att man kan peta lite i … Continue reading

3 Comments

Filed under Skoldebatt, Skolutveckling