Tag Archives: Martin Snickars

IT och musiken

Jag är musiklärare och matematiklärare på Vimarskolan i Vimmerby. Musiklektionerna är en gång i veckan i 60-minuters pass. Jag skulle inte klara mig utan IT i musiken. Jag tror att idag är det många lärare som använder olika IT-verktyg i … Continue reading

4 Comments

Filed under IKT, Kreativitet, Musik, Praktisk-estetiska ämnen

Meningsfull matematik

Detta inlägg är ursprungligen publicerat på Edcamp Stockholms blogg som en del i dokumentationen efteråt, men eftersom Skollyftet utgår ifrån att goda exempel ska lyftas och spridas väljer vi att publicera inlägget även här för att ännu fler ska kunna … Continue reading

3 Comments

Filed under Kompetensutveckling, Matematik, Skolutveckling