Tag Archives: motivation

Att bli sedd

Det publicerades en kommentar under ”Om Skollyftet” som på ett talande sätt beskriver den del av lärarens uppdrag som inte handlar om styrdokument och måluppfyllelse men som ändå är grunden till allt. Att skapa en relation. En kommentar som förtjänar … Continue reading

2 Comments

Filed under motivation, Okategoriserade, Skollyftet, Skolutveckling

Grundbulten: Motivationen

Det är mycket som debatteras i skoldebatten. Lärares kompetens, lärares arbetsvillkor, lärares löner. Kommunal och statlig skolpolitik, både avseende resurser och styrning. Kunskap, bedömning, betyg. Forskning. Den svenska skolans ras. Sällan diskuteras egentligen ELEVERNA, dem som alla diskussioner om lärarna, skolpolitiken, kunskapandet, bedömandet … Continue reading

16 Comments

Filed under Skollyftet, Skolutveckling