Tag Archives: pedagogiska samtal

Hur göra för att utveckla rektors pedagogiska ledarskap?

I de nya styrdokumenten i form av både Lgr11 och Skollagen (2010:800) blir rektors ledarskap ytterligare förtydligat. Hur kommer detta förtydligade uppdrag då att se ut i realiteten i den moderna Svenska skolan? Handlar det om att vara ute konkret … Continue reading

9 Comments

Filed under Skolutveckling

De pedagogiska samtalen

Jag har haft turen att få ta del av min kommuns Läsa-Skriva-Räkna-satsning två år i rad. Sigtuna kommun har valt att satsa på kompetensutveckling i flera led, dels föreläsningar för alla lärare (vi startade upp läsåret med en föreläsning av … Continue reading

3 Comments

Filed under Arbetslag, lärare, Skolchatt, Skolutveckling