Tag Archives: professionalism

Glöm inte att du arbetar med människor- visa att du uppskattar dem!

Hur gör vi i ett fungerande arbetslag? Det försiggår många tankar inom mig kring detta ämne och hoppas att jag kan konkretisera dessa och ger en kortfattad och tydlig bild av vårt arbetssätt. Detta är mitt tredje läsår som gymnasielärare … Continue reading

5 Comments

Filed under Arbetslag, Skolutveckling

Att göra något positivt åt lärarbrist

Anna Kaya funderar i Lärarna, lärarlönerna och framtiden kring en av skolans stora utmaningar, den kommande lärarbristen som ju dessutom förstärks av en kompetensbrist med otillräcklig ämneskompetens i många centrala ämnen. I inlägget En chans för fackföreningarna lyfter jag att … Continue reading

7 Comments

Filed under Förutsättningar, Skoldebatt, Skolutveckling

Lärarna, lärarlönerna och framtiden

Jag sitter och funderar över det Metta Fjelkner skriver på SvD Brännpunkt om att hon välkomnar lärarbristen. Jag kan på sätt och vis förstå vad hon menar, att färre behöriga lärare och färre nyutbildade lärare på sikt höjer lärarnas lön, … Continue reading

22 Comments

Filed under Skoldebatt, Skolutveckling