Tag Archives: relationskompetens

Att bli sedd

Det publicerades en kommentar under ”Om Skollyftet” som på ett talande sätt beskriver den del av lärarens uppdrag som inte handlar om styrdokument och måluppfyllelse men som ändå är grunden till allt. Att skapa en relation. En kommentar som förtjänar … Continue reading

2 Comments

Filed under motivation, Okategoriserade, Skollyftet, Skolutveckling