Tag Archives: Skolinspektionen

Väl fungerande skolor är allas ansvar

På SVD Brännpunkt skriver Skolinspektionen att de är beredda att straffa de huvudmän som inte ser till att det satsas för att de skolor med hög andel flerspråkiga elever ska nå goda resultat. Skolinspektionen skriver att dåliga skolresultat ofta skylls … Continue reading

8 Comments

Filed under Skoldebatt, Skolutveckling, Språkutveckling

Va – prickfria skolor?

Heja Skolorna som inte fått några nedslag av Skolinspektionen! Det finns 12 stycken skolor som visar vad en skola verkligen kan vara. Och Skolinspektionen har en grundtanke med sitt undersökande – detta att barn får lära sig och att de … Continue reading

6 Comments

Filed under Skollyftet, Skolutveckling

”Greppa språket” – om språket i ämnet

Nu har ”Greppa språket – ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet” kommit och kan beställas eller laddas ner från Skolverket. Det är en översikt som tar upp didaktiska perspektiv som gynnar flerspråkiga elever men jag hävdar att alla elever kan gynnas av … Continue reading

1 Comment

Filed under Skolutveckling, Språkutveckling, Svenska/Sv som andraspråk