Tag Archives: Skollagen

Skollagen, läroplanen och npf

Anna Kaya frågade mig på twitter om jag skulle kunna skriva något om specialpedagogens roll i framtidens skola och för elever med NPF. Det kändes hedrande så jag har gjort ett försök. I somras fick vi en ny skollag. Vad … Continue reading

5 Comments

Filed under Lgr 11, Skolutveckling, Specialpedagogik

Entreprenörskap i skolan – ett lyft

”Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella och ekonomiska sammanhang.” Man kan jobba med entreprenörskap … Continue reading

5 Comments

Filed under Entreprenörskap