Tag Archives: skolledare

REKTORTYCKET – en bloggstafett av rektorer om rektorn i skolan

Igår startade Anne-Marie Körling och Camilla Lindskoug initiativet LÄRARTYCKET – en bloggstafett om läraryrket av lärare i yrket och snabbt dök en nyfiken fråga upp: ”Finns det plats med inlägg från en rektor?” Det gör det. Det finns plats för … Continue reading

Leave a Comment

Filed under skolledning, Skolutveckling

Hur göra för att utveckla rektors pedagogiska ledarskap?

I de nya styrdokumenten i form av både Lgr11 och Skollagen (2010:800) blir rektors ledarskap ytterligare förtydligat. Hur kommer detta förtydligade uppdrag då att se ut i realiteten i den moderna Svenska skolan? Handlar det om att vara ute konkret … Continue reading

9 Comments

Filed under Skolutveckling