Tag Archives: Skolverket

Den digitala kompetensen – Om skolans nya utmaning

I en rad forskningsrapporter framkommer det att digitaliseringen och globaliseringen av samhället ställer krav på nya kompetenser. Att kunna röra sig i en värld med heterogenitet, relativism, ökad konkurrens, interaktivitet och teknologi kräver tydligen sitt.  De gamla grundläggande förmågorna läsa, skriva … Continue reading

13 Comments

Filed under Digitalisering, Förutsättningar, inspiration, Skoldebatt, Skolutveckling

Skolor som lyckas – Nibbleskolan

Det finns ett ämne som ligger mig väldigt varmt om hjärtat och det handlar om de nyanlända elevernas situation i den svenska skolan. Vi får i media ofta höra att nyanlända elever inte lyckas i skolan och att de tillsammans … Continue reading

Leave a Comment

Filed under skolledning, Skollyftet, Skolutveckling, Språkutveckling, Svenska/Sv som andraspråk

Entreprenöriellt lärande – vad är det?

Jag skrev tidigare ett inlägg om hur jag tänker kring LPP-arbetet och då lovade jag att jag även skulle skriva ett inlägg om entreprenöriellt lärande. Begreppet entreprenöriellt lärande är nytt för många av oss men innebörden är inte ny på … Continue reading

71 Comments

Filed under Entreprenörskap, Skolutveckling

Skolverket, Lgr 11 och implementeringsarbetet

Som vi alla känner till har 1 juli 2011 passerat och vi har nu nya styrdokument att arbeta efter. I den sändning av Skollyftet live som Skolverkets generaldirektör Anna Ekström deltog i pratades lite om detta och jag ställde en … Continue reading

6 Comments

Filed under Kompetensutveckling, Lgr 11, Live, Skoldebatt, Skollyftet, Skolutveckling

Om skolan förstatligas

Jag ställde en fråga på twitter ikväll. En fråga som rör skolans framtid: Om vi förstatligar skolan, ska det då finnas små statliga lokalkontor ute i kommunerna som ska vara länk mellan skolor och stat, eller? En viktig fråga. Hur … Continue reading

22 Comments

Filed under Skoldebatt, Skollyftet, Skolutveckling