Tag Archives: Stefan Svedberg

Ett lärande arbetssätt med IKT

Det kom ett mail till Skollyftet, ett mail från Stefan Svedberg fil. lic. i pedagogik, där han skriver: ”Samtliga lärarutbildningar bör undersöka hur IT på lämpligaste sätt kan integreras i utbildningen för att ge de blivande lärarna den IT-kompetens som … Continue reading

Leave a Comment

Filed under Forskning, IKT, Skolutveckling

Förslag till IT-strategi för grundskolan med inriktning mot ett lärande arbetssätt

Skollyftet publicerar här Stefan Svedbergs artikel som vi introducerade i inlägget Ett lärande arbetssätt med IKT. Inledande presentation Undertecknad har sedan 1966, om man bortser från några års redaktionellt arbete, under hela sitt yrkesverksamma liv tjänstgjort som lärare. I mitten … Continue reading

3 Comments

Filed under Forskning, IKT, Kompetensutveckling, Skolutveckling