Tag Archives: syfte

Förmågor

Förmågor. Jag har aldrig använt det begreppet mer frekvent än vad jag gör numera. ”Utgå ifrån förmågorna”, ekar det i mitt huvud. ”Det är förmågorna vi ska bedöma” och ”Undervisningen ska träna eleverna i förmågorna” är andra citat som jag … Continue reading

23 Comments

Filed under Lgr 11, LPP och bedömning

Skollyftet och framtiden

Det slår mig gång på gång hur många lärare och andra skolintresserade människor det finns i Sverige som älskar att debattera den svenska skolan. Men hjälp av twitter har många av oss äntligen hittat varandra och min första riktiga upplevelse … Continue reading

Leave a Comment

Filed under Skollyftet

Initiativtagare

Jag, Anna Kaya, läste i Aftonbladets Skolraset-blogg att Skollyftet har startat som en motreaktion mot Skolraset. Det är ett ganska starkt ord. Jag väljer att kalla det motvikt. Jag vill starkt poängtera att Skollyftet inte alls, på något sätt, är emot … Continue reading

8 Comments

Filed under Skollyftet