Tag Archives: Tomas Kroksmark

När lärare forskar i skola

Bertil Törestad hörde av sig till Skollyftet med en recension som han har skrivit utifrån forskande lärare. Eftersom vi i förra veckans skolchatt pratade om just detta är det intressant att läsa Bertil Törestads tankar i frågan: Jonsson, E-L., Nilsson, … Continue reading

2 Comments

Filed under Avhandlingar/tidskrifter, Forskning, Kompetensutveckling, Skolutveckling