Tag Archives: undervisning

Engelska: Eleverna lär sig tillsammans

Eleverna i min lilla trea fick samarbeta, samtala och ta orden i sina munnar ständigt. Alla texter lästes ut. Det betyder inte högläsning då högläsning är en konst. Men det är en konst att utveckla muntlighet i engelskan. Om eleverna … Continue reading

Leave a Comment

Filed under Engelska, Okategoriserade

Va – prickfria skolor?

Heja Skolorna som inte fått några nedslag av Skolinspektionen! Det finns 12 stycken skolor som visar vad en skola verkligen kan vara. Och Skolinspektionen har en grundtanke med sitt undersökande – detta att barn får lära sig och att de … Continue reading

6 Comments

Filed under Skollyftet, Skolutveckling

Skolans inre värde

Anne-Marie Körling har talat och skrivit om lärande, innehåll och om andra slags organisationer runt detta än den som de flesta av oss är vana vid –  detta bad Skollyftet henne att berätta mer om. Jag har besökt skolor runt … Continue reading

9 Comments

Filed under Skollyftet, Skolutveckling

En relevant skola – något alla vill ha

Den senaste tiden har debatten om skolan varit het. Det har rasats och granskats och lyfts. Många tycker, och i tyckandet vill alla ha rätt. Ibland tycker man så benfast att man inte lyssnar. Det är inget konstigt, det är en del av det vi … Continue reading

Leave a Comment

Filed under Skollyftet

7 sätt att effektivisera undervisningen

Ibland, när jag har tid, brukar jag sätta mig ner och läsa lite om hur man arbetar med språk- och kunskapsutveckling på Nya Zeeland och i Astralien. Mycket av deras arbete sprids till oss och även om inte allt går … Continue reading

Leave a Comment

Filed under Språkutveckling, Svenska/Sv som andraspråk